O společnosti

   ELKO CZ, s.r.o., vznikla v roce 2003. Před vznikem společnosti působila od roku 2002 jako fyzická podnikající osoba se zaměstnanci Radek Roušar – ELKO CZ. S růstem obratu a zakázek se původně podnikající fyzická osoba transformovala do společnosti s ručením omezeným ELKO CZ. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 13. září 2003. Od samého počátku byla společnost vlastněna ryze českými subjekty, na svém počátku dvěma fyzickými osobami a jednou právnickou společností. Postupem času se vlastnická struktura měnila až do současné podoby, kdy jediným vlastníkem a zároveň jednatelem je Mgr. Radek Roušar, který stál jako jeden ze zakladatelů u zrodu společnosti v roce 2003.

   Hlavním předmětem zájmu společnosti od samého jejího zrodu jsou revize elektrických zařízení (el. instalace, LPS, pracovní stroje, spotřebiče). Revizní činnost je stěžejní pro společnost i v současné době, kdy je pro danou činnost držitelem oprávnění vydaného Technickou inspekcí ČR, a to v rozsahu bez omezení napětí v prostorách bez nebezpečí výbuchu, ale i s nebezpečím výbuchu. Primární zaměření společnosti jsou ale revize elektrických zařízení a spotřebičů v prostorách bez nebezpečí výbuchu. Revize vysokého napětí a ve výbušných prostorách většinou realizujeme prostřednictvím našich odzkoušených externích partnerů, kteří se na tuto oblast specializují. Revize se snažíme realizovat vlastním týmem zaměstnanců, pokud se jedná o specifické a odborně náročné revize, využíváme dlouholeté partnery, kteří se na danou oblast specializují.

   Kromě revizí el. zařízení se společnost v průběhu své existence zapojila i do poskytování elektrotechnického poradenství, spolupracujeme se zkušebnami a společně s našimi partnery jsme byli jako odborní garanti u uvádění několika výrobních závodů do provozu – uzpůsobení zahraniční, převážně neevropské výrobní technologie do souladu s evropskými a českými technickými normami. Takto jsme se mimo jiné podíleli na uvedení do provozu několika divizí továrny na výrobu osobních automobilů v Moravskoslezském kraji, stejně jako několika doprovodným výrobním závodům na automobilové komponenty. Stejně tak jsme byli u uvádění do provozu výrobní technologie na výrobu televizí ve Středočeském kraji, či konzervárny v Ústeckém kraji. S dalšími renomovanými partnery se podílíme na na tvorbě kompletního systému BOZP a PO.

   Prostřednictvím osoby jednatele společnosti, pana Radka Roušara, je společnost zastoupena v řadě odborných institucí, díky čemuž disponujeme aktuálními informacemi z našeho oboru mnohdy dříve, než vejdou v platnost. ELKO CZ, s.r.o.je členem těchto institucí:

• Hospodářská komora České republiky, kde jednatel společnosti byl zvolen členem představenstva, předsedou Sekce pro vyhrazená technická zařízení a je za HKČR stálým hostem rady vlády pro BOZP,

• Elektrotechnický svaz český, z.s., jednatel společnosti je prezidentem tohoto odborného spolku, který je autorizovaným živnostenským společenstvem HK ČR,

• Hospodářská komora hlavního města Prahy, společnost je řádným členem,

• Komora BOZP a PO ČR, společnost je řádným členem.

   Společnost oslavila v roce 2018 již 15 let své existence a je tak již dlouholetým partnerem více jak tisíce zákazníků po celé ČR, kterým poskytuje služby vždy pokud možno v té nejvyšší kvalitě.

 

Naší filosofií je: "Není těžké být nejlevnější, mnohem těžší je být nejkvalitnější".

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 777 052 518

elkocz@elkocz.eu