Revize el. zařízení

Společnost ELKO CZ, s.r.o. disponuje oprávněním (č. 15676/5/14/EZ-M,O,R,Z-E1B) vydaným orgánem státního odborného dozoru (TIČR), a to v nejvyšším možném elektrotechnickém rozsahu, díky čemuž můžeme zákazníkům v rámci revizí elektrických zařízení nabídnout široké spektrum služeb, a to počínaje revizemi elektrických rozvodů v bytech, rodinných domech, v administrativních objektech stejně jako v dalších objektech bez nebezpečí výbuchu i s nebezpečím výbuchu. Dále zajistíme provedení revizí pracovních strojů, LPS („hromosvodů“) a elektrických spotřebičů.

Za provádění revizí el. instalace je odpovědný vlastník nemovitosti (není-li uvedeno smluvně jinak), který odpovídá za to, že elektrická instalace je způsobilá bezpečnému provozu. Provádění revizí vyžadují i kontrolní orgány státu, a to především Inspekce práce, jakož i kontrolní orgány hasičského sboru. Provádění revizí upravují jednotlivé ČSN (české technické normy), z nichž stěžejní jsou ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. V těchto normách nalezneme i maximální lhůty pro jednotlivé typy zařízení, objektů a prostředí.

Ceny revizí rozvodů, pracovních strojů a LPS, stejně tak posouzení prostředí se vzhledem ke složitosti dané problematiky stanovují na základě prohlídky daného objektu (zařízení) nebo na základě předložení výchozí nebo předchozí pravidelné revizní zprávy.

Rozsah poskytovaných revizí el. zařízení:

  • revize. el. instalací,
  • revize LPS - "hromosvodů" (revize aktivních LPS neprovádíme),
  • revize pracovních strojů,
  • revize elektrických spotřebičů s pohyblivým přívodem (revize nepřipevněných spotřebičů, revize spotřebičů držených v ruce, revize el. ručního nářadí),
  • revize VN a trafostanic.

V případě Vašeho zájmu o bezplatné vypracování nabídky na míru pro Vaši společnost nás, prosím, kontaktujte emailem na adrese obchod@elkocz.eu. V e-mailu by měli být uvedeny následující údaje:

  • název a IČ společnosti,
  • jméno a příjmení kontaktní osoby (telefon + e-mail),
  • nascenovaná revizní zpráva z výchozí nebo předchozí pravidelné revize (pokud nemáte tyto podklady k dispozici, bude nabídka vypracována na základě fyzické prohlídky předmětného zařízení),
  • dále prosím uveďte specifika Vaší společnosti případně speciální požadavky.

V případě, že si nejste některým údajem jisti, nevadí, zašlete údaje, které znáte a náš specialista Vás bude následně kontaktovat a případné nejasnosti společně projednáte.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 777 052 518

elkocz@elkocz.eu